Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

A.S. Vrijdag avond om 20.00 jaarvergadering

terug naar overzicht

Maandag, 4 februari 2019

Hier kunt u onze agenda vinden voor de jaarvergadering, a.s. vrijdagavond om 20.00 uur Rijperhuis, sloep 1, De Rijp. Kleine zaal

Hierbij nodigen wij U uit op de jaarvergadering viscollege “de Hengelaar, welke gehouden wordt op vrijdagavond 8 februari 2019 in het Rijperhuis ( kleine zaal ), aanvang 20.00 uur.

Agenda Jaarvergadering Viscollege de Hengelaar dd. 8 februari 2019.

Opening

Notulen vorige vergadering 2 febr 2018
Gemaakt door secretaris Gerard de Boer,

Jaarverslag secretaris, Gerard de Boer,

Verslag kascommissie
Ab Ringeling en Henk Mul reserve Hans Rademaker,
Jaarverslag penningmeester, Ronald koek,
Benoeming lid kascommissie,

Mededelingen voorzitter,
Bestuursverkiezing:Aftredend en herkiesbaar zijn Gerard de Boer, Ronald Koek.

Voor de herkiesbare leden van het bestuur kunnen tegenkandidaten worden gestel tot . 2 dagen voor de vergadering. De kandidaatstelling dient schriftelik te gebeuren met . . handtekeningen van tenminste 5 leden en een verklaring van de kandidaat, dat . . bereid is de functie te aanvaarden als hij/zij wordt gekozen.

Verslag diverse commissies’
Henk Mul, Snoek en Snoekbaarswedstrijden
Hans Schrama, Witviswedstrijden
Dries de Jong, Jeugdwedstrijden
Dirk Prins, Winterwitvissen
Ronald Koek, Winterbaarswedtrijden
Website en facebook, Robert de Boer

Contributie verhoging.

Markermeertje,

Rondvraag

Sluiting door de voorzitter,

Na de vergadering geven Edo Goverse een lezing, met als onderwerp, monitoring trekvissen in het Noordzee kanaal.
Daarna, Hans Koopman “de meteropnemer” grote Snoek op diverse manieren gevangen.